Razvoj keramike poteka od prvih pojavov človeških skupnosti in uporabe najstarejše lončenine, katera se je postopoma razvila v keramiko sodobnega človeka. Kronološko delimo keramiko v pet obdobji, ki so povezana s petimi keramičnimi zvrstmi:

  • Najstarejše obdobje je terakota;
  • Sledi izboljšana zvrst imenovana majolika – fajansa;
  • Približno v istem času se pojavi kamenina;
  • V zadnjem obdobju pa belo prstena keramika. 

 

Keramični izdelki: